054- 77 17 000 info@byggekort.se

Vem behöver ha ett Byggekort?

Alla företag som utför arbete på bygg- och anläggningsplatser i Norge är pålagt av Arbeidsdepartementet att alla deras anställda har HMS-kort – populärt kallat ”byggekort”, ”grönt kort” eller ID-kort for bygg- och anläggningsbranschen.

Lagen trädde i kraft den 01.01.2008. Det är Arbeidstilsynet som har uppdraget med att följa upp att lagen följs.

 

Vad som krävs av företag och anställd

För att kunna beställa HMS-kort måste företaget vara registrerat i dessa register:

  • Brønnøysundregisteret (dvs. att företaget måste ha organisationsnummer)
  • Merverdiavgiftsmanntallet*

* Ekonomernas Hus kan få undantagsregistrerat företag som är nystartade, eller av andra orsaker inte har blivit registrerat i MVA-registret, så att dessa kan söka om HMS-kort.

 

Anställda måste vara registrerade här:

  • Folkeregisteret eller SFU (SFU = Sentralskattekontoret for utlendingssaker)
  • NAV Aa-registeret (register för arbetstagare)

Viktig: Vi får inte tillverka kort om det fattas registrering på den anställde. Själv om registrering är skickad är det inte säkert den är färdig. Beställningar innan registreringen är klar, medför förseningar och extraarbete.

 

Konsekvenser med att inte ha HMS-kort

För företag som inte har anskaffat HMS-kort till sina anställde, kommer Arbeidstilsynet kärva att det görs. Om kravet inte följs kan Arbeidstilsynet neka anställda att jobba intill HMS-kort är införskaffat. Särskilt graverande tillfällen vill bli polisanmält och kan medföra fängselsstraff upp till 3 månader.

 

Enskilt företag och utländska företag

HMS-kort skall också användas av enskilt företag och andra typer företag där innehavaren är den enda som jobbar. Arbetstagare som är anställda i utländska företag som opererar i Norge måste också ha HMS-kort.

Detta gäller också utländska arbetstagare som jobbar på korta uppdrag (mindre än tre månader). Själv om de inte behöver uppehålls- och arbetstillstånd skall de ändå anmälas till Sentralskattekontoret for utländska saker (SFU).

NUF-bedrifter kan få krav från Arbeidstilsynet om att lägga fram kontrakt med ansvarigt företag (byggherren) för att undantagsregistrering for moms skall kunna genomföras, något som er nödvändigt för att företaget skall kunna få HMS-kort till de anställda. Arbeidstilsynet kan kräva att få kontrollera kontrakten rutinmässigt, och om inte företaget svarar, kan företaget bli spärrat från att få HMS-kort.

 

Måste arkitekten ha HMS-kort?

Påbudet om å ha HMS-kort gäller också de som utför stödfunksjoner på en byggplats. Exempel: Arkitekter, städpersonal, matsalsmedarbetare osv. Personer som transporterar varor till och från bygg- och anläggningsplatser, skall också ha HMS-kort om transportuppdragen är rutinmässige. För hantverkare som endast jobbar på privatmarknaden, t.ex. monterar nya kök, gäller samma regelverk om att ha HMS-kort.