054- 77 17 000 info@byggekort.se

Beställnings- och köpvillkor

Detta är ett bindande avtal mellan den som beställer statlig godkända säkerhetskort (Kund) och Ekonomernas Hus (Leverantör).
Webbplatsen och tjänsten byggekort.se ägs och drivs av Ekonomernas Hus (Org. Nr. 997 835 670).
Avtalet innebär att när Kunden beställer statlig godkänt säkerhetskort för bygg- och anläggsbranschen inom näringslivet, att Leverantören utför ordern och ser till att säkerhetskorten levereras per post.
Oberthur Technologies som tillståndshavare för produktion av norska statens säkerhetskort på uppdrag av Arbeidsdepartementet, tillverkar HMS-korten.

 

Beställning

Kunden beställer vid att ladda upp bilder och fylla listade uppgifter i blanketten på webbplatsens beställningssida.
Eventuellt vid beställning till info@byggekort.se.

En skickat beställning anses vara slutgiltig och Kunden är juridiskt bunden att betala när leverantören har erhållit beställningen. Det går inte att ångra beställningen efter denna tidpunkt på grund av uppdragets natur.

För leverans av säkerhetskort skall kunna genomföras, måste leverantören motta alla nödvändiga bilder, dokumentation och korrekt information om bolaget och de anställda. Allt material måste vare enligt beskrivningen på webbplatsen. Bolaget måste också ha de nödvändiga registreringar i norska momsregistret och dom anställda måste vara registrerat i NAVs AA-register eller vid SFU.

 

Pris

Pris per säkerhetskort er kr 1595,- eks. moms.
Prisen är densamma för nya säkerhetskort och förnyelser.

Vid saknade registreringar kontakta info@byggekort.se för information.

 

Betalning/Faktura

Om det inte betalas vid beställning skickas faktura med betalningsfrist på 20 dagar. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsräntor och förseningsavgifter. Obetalda fakturor kommer skickas till inkassobyrå, med ytterligare kostnader.

Om säkerhetskorten inte går att producera på grund av att dom anställda inte är registrerade i lämpliga register, NAV AA-registeret/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) kommer fakturan skickas vid Kundens beställning. Medan produktionen kommer effektueras inom 30 dagar när registreringen av anställda är klar och fakturan är betald.

 

Leverans

Säkerhetskort och faktura skickas separat till Kundens angivna adress.

Om kortet kommer i retur pga. okänd/fel adress, vil det skickas automatisk på nytt till bolagets registrerade adress i Brønnøysundregisteret. Leverantören är inte ansvarig vid leveranser till felaktig adress.

 

Förnyelser/tappade kort

Leverantören står fritt till att kontakta Kunden om förnyelser innan säkerhetskort löper ut. Kunden bär då inga förpliktelser för en eventuell ny beställning gjorts.

Prisen är densamma vid förnyelser eller beställning av tappade kort.

 

Ansvarsbegränsning

Leverantören är inte direkt eller indirekt ansvarig för Kundens förluster eller skador på grund av försenad leverans eller vid utgång av giltiga säkerhetskort. Detta inkluderar, men är inte begränsat till förlust av vinst, kontrakt eller kunder. Denna ansvarsfriskrivning gäller även om Kunden eller annan part har informerat leverantören om möjligheten av sådana skador.

Leverantören är inte ansvarig för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter Kunden anger vid beställning. Kundens anställda är ensam ansvarig för att hålla dina kort säker.

Leverantören försöker att ge god och korrekt information på webbplatsen. Text/länkar kan dock innehålla fel och/eller sakna information och leverantören frånsäger sig ansvar för eventuella konsekvenser för Kunden eller annan part.

 

Tvister

Tvister om dessa villkor, tillhör de allmänna domstolarna, utifrån leverantörens lokalisering.